Nuo 2019 m. sausio mėnesio Lietuvoje įsigalios pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus ir jų darbdavius liečiantys Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) bei Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įstatymų pakeitimai, skambiai pavadinti – „mokesčių reforma“. Naujieji pakeitimai žada nemažai pokyčių susijusių su darbo užmokesčio skaičiavimu, PSD ir VSD įmokų tarifų dydžių bei mėnesio NPD sumos pokyčiais, todėl Advokatų profesinė bendrija „Legalit“ siūlo nepaisant to, kad GPM ir VSD įstatymų pakeitimai įsigalios tik 2019 m. sausio 1 d., suklusti ir pradėti ruoštis jau dabar.

 

Pajamų mokesčio tarifas

Pagal šiuo metu galiojančią Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo redakciją gyventojų pajamos gaunamos iš darbo santykių yra apmokestinamos – 15 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifu. Nuo 2019 m. 15 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifas bus keičiamas į du naujus – 20 proc. bei 27 proc. tarifus, kurie bus taikomi atsižvelgiant į darbuotojo per metus gaunamų pajamų dydį. Gyventojams, kurių pajamos per metus, neviršys 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos bus taikomas 20 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifas, o tuo tarpu tiems, kurių pajamos gaunamos iš darbo teisinių santykių viršys minėtą – 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumą, bus taikomas 27 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifas.

Paminėtina, kad pajamų mokesčio tarifo skaičiavimo tvarka keisis ne tik 2019 m. Naujoji GPM įstatymo 6 str. redakcija įtvirtina nauja skaičiavimą ir 2020 bei 2021 m. Atitinkamai 2020 m. darbuotojų pajamos, bus apmokestinamos taip:  tuo atveju, kai pajamos per metus neviršys – 84 VDU dydžio sumos, bus taikomas 20 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifas, o pajamos viršijant 84 VDU dydžio sumą – 27 proc. tarifas. Tuo tarpu 2021 m. 20 proc. tarifu bus apmokestinama metinė darbuotojo pajamų dalis, neviršijanti 60 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumos, o 27 proc. – metinė pajamų dalis, viršijanti 60 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumą.

Neapmokestinamasis pajamų dydis  (NPD)

Neapmokestinamasis pajamų dydis, t. y. suma, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, nuo 2019 m. taip pat keisi. Šiuo metu mėnesio NPD suma yra – 380 Eur, tuo tarpu 2019 m. neapmokestinamasis pajamų dydis sumažės – 80 Eur, t. y. iki 300 Eur dydžio sumos.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kaip ir su pajamų mokesčio tarifais, taip ir su mėnesio NPD suma, pokyčiai numatyti ne tik 2019 m., tačiau ir 2020 bei 2021 m. Atitinkamai 2020 m. NPD dydis sieks – 400 Eur, tuo tarpu 2021 m.  – 500 Eur. Pastebėtina, kad keičiasi, ne tik NPD sumos dydis, bet ir jo skaičiavimo formulė, vietoje galiojančiame GMP įstatyme numatytos skaičiavimo tvarkos: 380 Eur – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, 1 dydis (400 Eur)), 2019 m. NPD skaičiuosime tokia tvarka: 300 – 0,15 x (darbo vietos kaina – MMA).

Taip pat svarbu, kad mėnesio NPD suma keičiasi ir gyventojams turintiems tam tikro procento nedarbingumo lygį. Asmenims, kuriems  yra nustatytas 0 – 25 proc. darbingumo lygis 2019 m. mėnesio NPD suma bus –  353 Eur (šiuo metu – 450 Eur),  asmenims, kuriems nustatytas 30 – 55 proc. darbingumo lygis mėnesio NPD suma bus – 308 Eur (šiuo metu – 390 Eur). Tokie pat NPD dydžiai bus taikomi ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

„VSD įmokų lubos“

Naujoji VSD įstatymo redakcija numato ir dar vieną naujovę, vadinamąsias – „VSD įmokų lubas“, kurias pasiekus iš darbo užmokesčio gaunamos pajamos bus neapmokestinamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokesčiais. Naujausios teisės akto redakcijos 10 str.  9 d. numato, kad nuo 2019 m. darbuotojų socialinio draudimo įmokos bus skaičiuojamos nuo sumos ne didesnės kaip – 120 VDU suma, tuo tarpu 2020 m. nuo sumos ne didesnės nei – 84 VDU suma, o 2021 m. nuo sumos ne didesnės negu – 60 VDU suma. Sumokėjus didesnę socialinio draudimo įmokų sumą nei nurodyta, permoka bus grąžinama draudėjui iki kitų metų gegužės 31 dienos.

Darbuotojo ir darbdavio bendrųjų VSD ir PSD įmokų tarifų dydžių nustatymas

2019 m. įvedus bendrus darbuotojo ir darbdavio mokamų VSD ir PSD įmokų tarifus, dalis darbdavio mokėtų VSD ir PSD įmokų bus perkeliama pačiam darbuotojui. Primintina, jog šiuo metu, darbuotojas moka – 9 proc. įmoką (6 proc. VSD įmoką, bei 3 proc. PSD įmoką), darbdavys – 31,18 proc. (27,48 proc. VSD įmoką,  3 proc. PSD įmoką, 0,2 proc. įmoką į Garantinį fondą ir 0,5 proc. dydžio įmoką į ilgalaikio darbo išmokų fondą). Vis tik, nuo 2019 m. apdraustojo (darbuotojo) bendras socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas bus 19,5  proc., o draudėjo (darbdavio) bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,47 proc. Svarbu, kad po reformos „apjungtus“ PSD ir VSD mokesčius bei nustačius bendrą tarifą, darbuotojas nemokės daugiau, o darbdavys mažiau, kadangi 2019 m. darbuotojo „ant popieriaus” nurodomas (bruto) darbo užmokestis privalės būti padidintas darbdavio mokamais mokesčiais, t. y. 1,289 karto, ko pasekoje darbuotojos darbo užmokestis „ant popieriaus“ išaugs – 28,9 proc.

Darbo užmokestis „į rankas“ (neto), nors minimaliai, tačiau taip pat šiek tiek kils, 2019 m. minimalų darbo užmokestį gaunantis darbuotojas gali tikėtis apie 9 Eur didesnio darbo užmokesčio, o tuo tarpu vidutinį darbo užmokestį gaunantis darbuotojas iki 39 Eur.

Užduotis darbdaviams

Būsimos naujovės darbdaviams nebejotinai sukurs tam tikrų užduočių. Visų pirma, įsigaliojus naujai tvarkai neabejotinai reiks perskaičiuoti darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydžius. Antra, darbdavys privalės atitinkamai pakeisti ir vidinius įmonės dokumentus bei darbo sutartis, kad jose atsispindėtų naujai apskaičiuotas darbuotojams „ant popieriaus“ (bruto) bei „į rankas“ (neto) mokamo darbo užmokesčio dydis. Itin svarbu, kad darbdavys, šiuo atveju, turės teisę darbo sutartį pakeisti vienašališkai, t. y. be darbuotojo sutikimo, tačiau darbuotojai, kuriems darbo užmokestis bus apskaičiuotas neteisingai, bus skatinami kreiptis į darbo ginčų komisiją.

Nustačius, kad darbo užmokestis apskaičiuotas netinkamai, darbdaviams bus taikoma administracinė atsakomybė – bauda, kurios dydis gali siekti nuo 150 Eur iki 1 450 Eur, už pakartotinį pažeidimą bauda – nuo 1 400 Eur iki 3 000 Eur, o tuo tarpu už tyčinį darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą grės bauda – nuo 2 700 Eur iki 6 000 Eur.