Siekdama išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos turi atitikti kiekvienas viešajame pirkime ketinantis dalyvauti tiekėjas. Nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais siekiama patikrinti, ar tiekėjai turi teisę verstis atitinkama veikla bei ar turi reikiamą finansinį ir ekonominį pajėgumą, techninę ir profesinę kvalifikaciją pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Vienas iš bene kiekviename statybos darbų pirkime nustatomų reikalavimų, vis dar keliantis nemažai klausimų tiekėjams – pagrįsti turimą profesinę patirtį pateikiant per tam tikrą laikotarpį įvykdytų panašių sutarčių sąrašą.

Panašios sutarties, kurią turi būti įvykdęs tiekėjas, samprata Viešųjų pirkime įstatyme nėra pateikta. Vis tik, iš teismų praktikos viešųjų pirkimų bylose bei Viešųjų pirkimų tarnybos viešų konsultacijų turinio, galima daryti išvadą, jog panašiomis laikomos sutartys, kurių dalykas ar įvykdymo sąlygos – panašios.

Kalbant apie statybos rangos darbų pirkimus, panašia sutartimi laikoma sutartis, kuria rangovas buvo įsipareigojęs atlikti tokius pačius statybos darbus, kokius ketina įsigyti perkančioji organizacija.

Reikalavimas pagrįsti turimą profesinę patirtį pateikiant įvykdytų panašių sutarčių sąrašą dažniausiai formuluojamas nurodant, jog tiekėjas panašią sutartį turi būti įvykdęs per paskutinius 3 arba 5 metus arba per savo veiklos laikotarpį, jei veiklą bendrovė vykdo mažiau nei 3 ar 5 metus. Itin svarbu, pastebėti, kad 3 arba 5 metų terminas per kurį tiekėjas turi būti įvykdęs panašią sutartį – skaičiuojamas ne finansiniais ir ne kalendoriniais metais, o iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pavyzdžiui, jeigu pasiūlymų pateikimo termino pabaiga yra 2019 m. liepos 01 d., o reikalavimas yra pateikti per paskutinius 3 metus įvykdytų panašių sutarčių sąrašą, tai tiekėjas turi būti įgijęs atitinkamą patirtį terminą skaičiuojant nuo 2016 m. liepos 01 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Rodos matematika paprasta, tačiau vienareikšmiško atsakymo į klausimą, kaip skaičiuoti terminą „per paskutinius 3 arba 5 metus“ perkančiajai organizacijai nukėlus pasiūlymų pateikimo terminą, iki šiol nebuvo.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, visiems viešajame pirkime dalyvaujantiems tiekėjams turi būti taikomos vienodos sąlygos. Kadangi, perkančiajai organizacijai nukėlus pasiūlymų pateikimo terminą, pasiūlymą dalyvauti pirkime turi teisę pateikti nauji tiekėjai, kvalifikacijos reikalavimo dėl patirties terminas, per kurį tiekėjas turi būti įvykdęs panašią statybos rangos darbų sutartį – skaičiuojamas, tiek pasiūlymus jau pateikusiems tiekėjams, tiek galimai naujiems tiekėjams, vienodai. O tai atitinkamai reiškia, jog terminas „per paskutinius 3 arba 5 metus“ yra skaičiuojamas iki nukelto (naujai nustatyto) pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Atitinkamai perkančiajai organizacijai nukėlus pasiūlymų pateikimo terminą, gali susiklostyti kuriozinė situacija, jog tiekėjas, kuris pradinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną atitikto reikalavimą – per paskutinius 3 arba 5 metus būti įvykdžius panašią sutartį, o po pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo šio reikalavimo nebeatitinka.

Pavyzdžiui, tiekėjas (rangovas) 2016 m. kovo 01 d. įvykdė statybos rangos darbų sutartį, kuria atliko tokius pačius statybos darbus, kokius ketina įsigyti perkančioji organizacija. Pradinis pasiūlymų pateikimo terminas yra 2019 m. vasario 01 d. Pagal ankščiau paminėtą pavyzdį 3 metų terminas šiuo atveju būtų skaičiuojamas nuo 2016 m. vasario 01 d. iki 2019 m. sausio 31 d. ir tiekėjas, kuris panašią sutartį įvykdė 2016 m. kovo 01 d., reikalavimą atitinka. Vis tik, jei pradinis pasiūlymų pateikimo terminas (2019 m. vasario 01 d.), nukeliamas pavyzdžiui iki 2019 m. birželio 01 d., 3 metų terminas būtų skaičiuojamas nuo 2016 m. birželio 01 d. iki 2019 m. gegužės 31 d., kas reiškia, jog tiekėjas, kuris panašią sutartį įvykdė 2016 m. kovo 01 d. ir pasiūlymą pateikė iki pradinio pasiūlymų pateikimo termino dienos pabaigos (2019 m. vasario 01 d.) – reikalavimo nebeatitinka.

Galiausiai kalbant apie statybos darbų pirkimus ir terminus, ypatingai svarbu pastebėti, jog dažnai perkančiosios organizacijų rengdamos pirkimo sąlygas jose nurodo trumpesnį terminą per kurį tiekėjai turi būti įvykdę panašią statybos rangos darbų sutartį nei numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme. Nustatant tiekėjams reikalavimą dėl patirties (įvykdytų sutarčių), darbų atveju, turi būti vadovaujamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 1 punktu, kas reiškia, jog iš tiekėjų (rangovų), statybos darbų pirkimo atveju, turėtų būti reikalaujama pateikti dokumentus, patvirtinančius jų techninį ir profesinį pajėgumą ne per 3, o per paskutinius 5 metus.