Vyriausybei pradėjus įgyvendinti karantino švelninimo planą, jau nuo šiandien (2020-04-16) veiklą gali atnaujinti dalis ne maisto prekių prekybos vietų bei kai kurie paslaugų teikėjai. Tačiau nemažai daliai verslo lieka neaišku, kokie gi reikalavimai taikomi tiek paslaugų teikėjams, tiek parduotuvėms, kurios nori atnaujinti veiklą, kokių saugos priemonių reikia imtis.

Taigi, kokie tie reikalavimai nuo šiandien veiklą galinčiam atnaujinti verslui?

Pagrindiniai reikalavimai, susiję su galimybe atnaujinti veiklą prekybos vietoms yra: įrengtas atskiras tiesioginis įėjimas iš lauko pusės ir ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų srautas, užtikrinant ne mažesnį kaip 10 kvadratinių metrų vienam pirkėjui tenkantį prekybos plotą arba vienu metu aptarnaujant tik vieną pirkėją.

Taip pat leidžiama teikti paslaugas, kurių metu būtinas ne ilgesnis kaip 20 min. tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju stacionariose paslaugų teikimo vietose, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog be jau nurodytų reikalavimų, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, darbuotojų ir pirkėjų aprūpinimo būtiniausiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Šios sąlygos jau yra nustatytos ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovo, sveikatos apsaugos ministro, ankstesniais sprendimais. Šiuo atveju tiek prekybos, tiek paslaugų vietos privalo:

 • užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją;
 • prie įėjimo į patalpas paskelbti informaciją, atkreipiančią dėmesį į asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) ir ;
 • sudaryti galimybę tinkamai klientų rankų higienai ir/ar dezinfekcijai prie įėjimo į patalpas – prie įėjimo turėti dezinfekatorius su dezinfekciniu skysčiu klientams, prie įėjimo pateikti klientams vienkartines pirštines, kurias jie privalo dėvėti viso buvimo patalpoje metu;
 • organizuoti pirkėjų ir kitų lankytojų srautus, atsižvelgiant į nustatytus ploto reikalavimus – užtikrinti, kad klientai, besirenkantys prekes ir/ar laukiantys kol bus aptarnauti, turi išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau 2 metrų) iki kitų klientų ir, pagal galimybes, iki aptarnaujančio personalo. Į mažesnes parduotuves, buitinių ir/ar remonto paslaugas teikiančių įmonių patalpas gali būti įleidžiama tik po vieną klientą, o kiti turėtų palaukti lauke/išorėje, kol bus aptarnautas patalpoje esantis klientas;
 • uždrausti apsipirkinėti didesnei nei 2 asmenų grupei, šeimos nariai turi apsipirkinėti po vieną;
 • užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie kasų ar savitarnos kasų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo;
 • skatinti už prekes ir paslaugas atsiskaityti ne grynaisiais pinigais;
 • imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti darbuotojus (įrengti pertvaras tarp darbuotojo ir pirkėjo, aprūpinti darbuotojus apsaugos priemonėmis ir kt.);
 • uždrausti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu lankytis prekybos ir paslaugų vietose;
 • aptarnauti tik klientus, dėvinčius kvėpavimo takų apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kt.).
 • aptarnauti klientus tik naudojant vienkartines pirštines;
 • vengti artimo sąlyčio su klientais, stengtis išlaikyti 2 (dviejų) metrų atstumą ir siekti, kad kontaktas su klientu truktų ne ilgiau 15 min.;

Atkreiptinas dėmesys, jog įmonėms, išskyrus internetinę prekybą, rekomenduojama nenaudoti bet kokių pardavimus skatinančių priemonių (akcijų, nuolaidų valandų, išpardavimų, degustacijų, pristatymų ir pan.), kurios didina lankytojų srautus prekybos ir/ar paslaugų teikimo vietoje.

Kokių priemonių turi imtis darbdavys, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo galimo užsikrėtimo COVID-19 virusu?

Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo COVID-19 karantino metu darbdavys turi:

 • užtikrinti, kad dirbtų tik sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.);
 • užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų sveikatos klausimais būtų konsultuojamasi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • užtikrinti galimybę darbuotojams reguliariai (ne rečiau kaip kas 1-2 val.) kruopščiai plauti rankas su šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis;
 • užtikrinti dažnesnį nei įprastai dažniausiai liečiamų paviršių (darbastalių, pertvarų, durų rankenų, turėklų, darbo priemonių, ir kt.) valymą naudojant specialias dezinfekcines priemones;
 • esant galimybei sumontuoti pertvaras skiriančias darbuotojus nuo klientų;
 • organizuoti darbuotojų darbo rūbų ar uniformų priežiūrą (skalbimą/dezinfekavimą) po kiekvienos pamainos;
 • aprūpinti darbuotojus vienkartinėmis pirštinėmis ir veido skydeliais arba kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais, dezinfekavimo skysčiais;
 • užtikrinti patalpų valymą ir vėdinimą pagal nustatytus reikalavimus;
 • užtikrinti, kad sanitarinėse patalpose (tualetuose, dušuose ir kt.) būtų pakankamas kiekis asmens higienos priemonių (muilo, popierinių vienkartinių rankšluosčių, dezinfekavimo priemonių ir pan.);

Be nurodytų esminių reikalavimų, išsamiai su taikomais reikalavimais ir rekomendacijomis darbdaviams galite susipažinti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijai skirtose Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijose (https://www.vdi.lt/Forms/MR_grid.aspx).

Vyriausybė taip pat nustatė  tam tikrus atlaisvinimus keleiviniams skrydžiams – specialiųjų leidimų nebereikės iki 5 keleivių talpinantiems privatiems lėktuvams (užsieniečių išvykimo ir Lietuvos piliečių atvykimo atvejais). Tačiau bendras galiojantis keleivinių skrydžių reglamentavimas, kai jie iš esmės yra uždrausti ir galimi tik turint Lietuvos institucijų specialiuosius leidimus, nesikeičia. Tad reguliarūs keleiviniai skrydžiai dar neatkuriami ir bus leidžiami tik išimtinais atvejais

Be to, atsižvelgiant į kylančias iniciatyvas dėl iš esmės bekontakčio „autokino“ renginių, Vyriausybė leido atvirose erdvėse rengti kultūrinius renginius, kai jie vyksta renginių dalyviams neišlipant iš automobilių.

Nurodytų reikalavimų laikymasis ypatingai svarbus, kadangi nesilaikant aukščiau nurodytų ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, darbuotojų ir pirkėjų aprūpinimo būtiniausiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų gali būti taikomos griežtos sankcijos arba uždrausta vykdyti atnaujintą veiklą.