Statytojams susiduriant su būtinybe pakeisti parengtą statinio techninį projektą, ne retai kyla klausimas, kaip ir kas tokį projektą gali pakeisti? Statybos įstatymo nuostatos šiuo klausimu yra gana aiškios – techninio projekto pakeitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą. Vis tik, praktikoje yra dažnai susiduriama su situacija, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių, techninio projekto pakeitimai negali būti atlikti to paties projektuotojo. Štai tuomet yra susiduriama su dar vienu klausimu – kadangi Statybos įstatymas netiesiogiai numato, jog kitas projektuotojas negali atlikti jokių techninio projekto autoriaus (priminio projektuotojo) sukurto techninio projekto pakeitimų, kaip tuomet pakeisti statinio techninį projektą nepažeidžiant pirminio projektuotojo autorių teisių?

Legalit komandos nuomone, siekiant išvengti įstatymais apsaugotų autoriaus neturtinių teisių pažeidimo, visų pirma, būtina suvokti įstatymais saugomų autorinių teisių apimtį bei tokių teisių perdavimo projekto užsakovui vingrybes.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatyta, kad kūrinio, šiuo atveju statinio techninio projekto autorius (projektuotojas), turi tokias neturtines teises: teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas bei galiausiai teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo. Būtent su pastarosios teisės, t. y. „teisė į kūrinio neliečiamybę“, pažeidimo problema dažniausiai ir yra susiduriama ketinant pakeisti statinio projektą.

Verta pastebėti, kad nepaisant to, jog dažnu atveju, techninio projekto autorius ir statytojas tarpusavio sutartyje numato autoriaus turtinių teisių perleidimą statytojui, neturtinių autoriaus teisių, tokių kaip teisė į kūrinio neliečiamybę, kitiems asmenims perduoti negalima. Taigi, ši teisė išlieka techninio projekto autoriui, o statytojas, atsisakius techninio projekto autoriaus tolimesnių paslaugų ir iškilus būtinybei kitam asmeniui atlikti techninio projekto pakeitimus, privalo gauti techninio projekto autoriaus sutikimą tokiems pakeitimams atlikti, nes priešingu atveju, statytojas pažeistų techninio projekto autoriaus teisę į kūrinio neliečiamybę.

Nors, autoriaus sutikimo forma ir turinys nėra reglamentuojami įstatymo, vis tik, iš tokio sutikimo turi būti aišku, kokiems techninio projekto sprendinių keitimams autorius sutikimu pritaria. Lietuvos architektų rūmai, šiuo atveju, laikosi pozicijos, jog sutartyje techninio projekto autorius gali duoti išankstinį sutikimą keisti kūrinį. Vis tik, tokiu atveju nei statytojas, nei techninio projekto autorius negali įvertinti, kokie tiksliai techninio projekto pakeitimai bus daromi ateityje. Todėl toks techninio projekto autoriaus išankstinis sutikimas negali būti suformuluojamas pakankamai aiškiai, kas lemia tai, jog galiausiai statytojui, kuris gavo iš projektuotojo išankstinį sutikimą atlikti techninio projekto pakeitimus, vis tiek reikia gauti pakartotinį autoriaus patvirtinimą dėl konkrečių planuojamų techninio projekto pakeitimų.

Esama situacija liudija, kad statytojas, norintis pakeisti statinio techninį projektą, atsiduria nepavydėtinoje situacijoje, kadangi projekto pakeitimas jam tampa itin daug tiek laiko sąnaudų, tiek papildomų  išlaidų, reikalaujančia „našta“. 

Kalbant apie statinio techninio projekto sprendinių keitimą, reiktų nepamiršti, kad statybų srityje svarbus yra ne tik technines projektas, bet ir jo tąsa – darbo projektas. Vadovaujantis Statybos įstatymu, techninį projektą rengęs projektuotojas savo parašu tvirtina ne tik ant techninio, bet ir ant darbo projekto sprendinius, kadangi pastarasis yra rengiamas autoriaus parengto techninio statinio projekto pagrindu, o tai gali sąlygoti situaciją, jog statytojas ketinantis pakeisti techninį projektą, ko pasekoje dažnai reikia atlikti ir darbo projekto pakeitimus, turi gauti ne vieną, o du projektuotojo sutikimus.

Vis tik, ar tikrai, šiuo atveju, turime situaciją be išeities? Legalit nuomone, išeitis yra profesionalus bei atidus projektavimo sutarties nuostatų suformulavimas, o ypatingai jų dalies susijusios su statytojo teisėmis daryti pakeitimus projekte. Be išimties kiekvienoje projektavimo sutartyje turi būti aptarta autorinių teisių statytojui perėjimo tvarka. Atitinkamai profesionalus šių aspektų apibrėžimas sutartyse be abejonės palengvintų ne tik ir taip ganėtinai sudėtingą statinio techninio projekto keitimo procedūrą, bet kartu padėtų sutaupyti statytojams ir laiko, ir pinigų.