Mes suprantame Jūsų ketinimus

Darbo teisė

Legalit komandos ilgalaikė patirtis santykiuose su verslo klientais, kurių personalą sudaro nuo 3 iki 400 ir daugiau darbuotojų, verslo procesų bei teisinio darbo santykių reguliavimo išmanymas ir į rezultatą orientuoti sprendimai, leidžia mums patarti klientams visais klausimais, susijusiais su darbuotojų samdymu, atleidimu, darbuotojų darbo užmokesčio sistemų kūrimu ir vidinių įmonių procesų nustatymu tiek kasdienėje veikloje, tiek valdant personalo pokyčius darbo santykių srityje pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar kliento verslo procesams.

Konsultuojame organizacijas ir vadovus visais darbo santykių klausimais. Prioritetą teikiame rizikų ir ginčų prevencijai, aiškių atsakomybės ir klientų konfidencialios informacijos apsaugai bei kitiems sprendimams, kurie leidžia išvengti su darbo santykiais susijusių ginčų.

Reaguodami į rinkos poreikius, besikeičiantį teisinį reguliavimą ir vis didėjantį verslo poreikį darbo santykių lankstumui bei mobilumui ir suprasdami klientų taikomus standartus bei lūkesčius darbuotojų ir darbdavio interesų apsaugos atžvilgiu, padėsime Jums šiais darbo teisės klausimais:

  • Įdarbinimas ir darbo sutarčių vykdymas, jų nutraukimas, darbo sutarčių rengimas;
  • Užsieniečių įdarbinimas ir leidimai dirbti Lietuvoje (ES), kiti imigracijos klausimai;
  • Darbuotojų skatinimo ir darbo užmokesčio sistemų kūrimas;
  • Konfidencialios informacijos ir nekonkuravimo susitarimai;
  • Bendrovių vidaus darbo taisyklių ir tvarkų rengimas, įvertinimas;
  • Konsultacijos bendrovių vidaus darbo procesų klausimais (personalo politikos, darbo priemonių suteikimo ir kt. tvarkų rengimas);
  • Konsultacijos darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • Atstovavimas kilus darbo ginčui derybose, valstybės institucijose bei teismuose;
  • Kiti su darbo teisiniais santykiais susiję klausimai.

Patirtis šioje srityje

Konsultuojame vieną didžiausių šalyje statybos bendrovių dėl darbuotojų nuomos galimybių tarp valstybių, taip pat klausimais dėl darbuotojų atleidimo, kai jie atleidžiami dėl jų kaltės atsiradusių aplinkybių.
Konsultavome daugiau kaip 200 darbuotojų turinčią gamybos bendrovę dėl materialinių vertybių judėjimo bei apsaugos taisyklių parengimo, darbuotojų atsakomybių ribų bei darbo funkcijų ir darbdavio turto apsaugos tvarkos parengimo.