Mūsų misija - Jūsų sėkmė

Ginčų sprendimas

Teikdami paslaugas koncentruojamės į prevencinį ginčų vengimą identifikuodami galinčias kilti rizikas ir numatydami priemones jų suvaldymui, o kilus ginčui visuomet stengiamės pasiekti taikų ir kliento interesus maksimaliai tenkinantį rezultatą, kad būtų išvengta bylinėjimosi proceso. Nepaisant to, situacijoje, kai ginčo išvengti ar jo išspręsti taikiai nėra galimybės, padedame klientams pasiekti kuo greitesnį ir efektyvesnį norimą rezultatą.

Teisinio reguliavimo išmanymas, kurį deriname su patirtimi, kliento verslo poreikių išmanymas ir pragmatiškų sprendimų siūlymas bei efektyvios bylinėjimosi strategijos koncentruojantis nekilnojamojo turto, statybų, viešųjų pirkimų, akcininkų, darbo, bankroto ir restruktūrizavimo ginčuose, leidžia pasiūlyti aukšto lygio ginčų sprendimo ir derybinius įgūdžius, itin aukštą kompetenciją atitinkamose teisės srityse, įžvalgumą priimant sprendimus ir ginčų komercinio konteksto klientui išmanymą, kas užtikrina itin aukštus klientų pasitenkinimo ginčų sprendimais rezultatus.

Kilus ginčui Jums padėsime ir atstovausime derybose, teisme, arbitraže, valstybės ir savivaldybės institucijose bei ikiteisminio ginčų nagrinėjimo organuose šiose srityse:

  • Akcininkų ginčai;
  • Ginčai dėl viešųjų pirkimų;
  • Nekilnojamojo turto ir statybų sektoriaus ginčai;
  • Gamybos ir projektavimo rangos ginčai;
  • Darbo ginčai;
  • Bylos dėl nuosavybės ir turto;
  • Skolų išieškojimas;
  • Bankroto ir nemokumo procesai;
  • Komerciniai ginčai;
  • Kitos bylos.

Patirtis šioje srityje

Sėkmingai atstovavome klientą teisminiame ginče dėl įsigytų nekokybiškų prekių ir teisės reikalauti grąžinti jų kainą įgyvendinimo. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose buvo priimti klientui palankūs sprendimai, ko pasekoje klientui buvo gražinta daugiau, kaip 150 tūkst. Eur už nekokybiškas prekes.
Sėkmingai apgynėme daugiabučio namo gyventojų interesus bankrutavus namo renovacijos darbus atlikusiam rangovui ginče su statybos rangos sutarties įvykdymo draudimo laidavimą išdavusiu draudiku, rangovui tapus nemokiu ir palikus neužbaigtus namo renovacijos darbus.