Sumanumas Jūsų pasaulyje

Įmonių teisė

Koncentruodama savo veiklą B2B sektoriuje Legalit komanda sukaupė didelę patirtį šiuolaikinio verslo interesų atstovavimo ir vystymo srityse, o kliento verslo aplinkos – jo ūkio šakos, konkurencinės aplinkos, strateginių tikslų bei plėtros krypčių ir verslo rizikų išmanymas leidžia pasiūlyti maksimaliai lūkesčius atitinkančius sprendimus.

Glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais ir sekdami konkurencinę aplinką rinkoje bei pasitelkdami nepriklausomus verslo, mokesčių bei audito konsultantus įmonių valdymo ir atsakomybės klausimais klientus konsultuojame kasdien ir esame nuolatos pasirengę jums padėti kasdienės įmonės veiklos klausimais, efektyviai ir sklandžiai pradėti verslą Lietuvoje, įdiegti tinkamus valdymo principus įmonės ar jų grupės mastu, taip pat parengti įmonės vidaus dokumentus sukurti ir prižiūrėti įmonėje vykstančius valdymo procesus.

Mūsų paslaugos įmonių teisės srityje apima konsultacijas visais įmonių valdymo klausimais, įskaitant, tačiau neapsiribojant sprendimais, susijusiais su įmonės vadovų bei įmonės valdymo ar priežiūros organų atsakomybe ir atskaitomybe, verslo struktūros nustatymo ir restruktūrizavimo, strateginių pokyčių, naujų veiklos krypčių ir krizių valdymu bei:

 • Verslo kūrimo, planavimo, franšizės ir komercinių sandorių klausimais;
 • Akcinių bendrovių, kitų įmonių, įstaigų, filialų, atstovybių ir ne pelno organizacijų steigimo ir likvidavimo klausimais;
 • Pagalba parenkant ir įgyvendinant tinkamiausią valdymo struktūrą;
 • Teisinės konsultacijos dėl akcininkų teisių ir akcininkų sutarčių;
 • Įmonių vidaus dokumentų, įskaitant darbo tvarkos taisyklių, nekonkuravimo, konfidencialumo susitarimų, darbuotojų skatinimo programų rengimas, tvarkymas, suderinimas su teisės aktų reikalavimais;
 • Konsultacijos įmonių įsigijimo, susijungimo pertvarkymo ir reorganizavimo, bankroto ir restruktūrizavimo klausimais;
 • Akcijų ir turto perleidimo sandorių rengimas, atstovavimas derybose;
 • Atstovavimas įgyvendinant akcininkų teises bei sprendžiant akcininkų ginčus;
 • Nesąžiningos konkurencijos, darbo teisės ir kitais su įmonių veikla susijusiais klausimais;
 • Teisinio sandorių/veiklos audito, struktūrizavimo ir įforminimo klausimai (parengiant/įvertinant visų tipų komercines sutartis);
 • Atstovavimas kilus ginčui derybose, valstybės institucijose bei teismuose.

Patirtis šioje srityje

Atlikome teisinį projektavimo paslaugas teikiančios įmonės auditą ir konsultavome klientą dėl verslo įsigijimo sandorio sudarymo, rengėme visus reikalingus dokumentus, atstovavome klientą derybose.
Konsultavome vieną stambiausių šalies statybos bendrovių dėl įmonių grupės, veikiančios kelių šalių teritorijoje veiklos pertvarkymo, teisinio struktūrizavimo ir su juo susijusių teisinių rizikų vertinimo klausimais.