Sprendimai kuriantiems aplinką

Nekilnojamasis turtas

Turime didelę patirtį dirbdami su klientais žemės sklypų gyvenamajai statybai ir daugiabučių namų vystymo projektuose padedame savo klientams įveikti kiekvieną komercinio ir gyvenamojo nekilnojamojo turto statybos ir vystymo projektų etapą visose projekto stadijose – vystant nekilnojamąjį turtą, parduodant ir įsigyjant nekilnojamojo turto objektus. Ilgalaikis bendradarbiavimas su nekilnojamojo turto vystytojais, rangovais, tarpininkaujančiomis bendrovėmis bei nekilnojamojo turto objektus aptarnaujančiomis įmonėmis leidžia ne tik parengti ir suvaldyti pardavimų strategiją, bet ir teisinėmis priemonėmis užtikrindami veikiančią bendruomenę bei atsakomybės klausimų sureguliavimą ilgalaikėje perspektyvoje pasibaigus projektui.

Turėdami kompetenciją ir patirtį statybų bei nekilnojamojo turto sektoriuose kompleksiškai įvertiname kliento poreikius ir užtikriname interesų apsaugą infrastruktūros, gyvenamosios ir komercinės bei gamybinės paskirties projektų vystymo metu, pagalbą teikdami nuo žemės įsigijimo, teritorijų planavimo procedūrų, statybos leidimų gavimo iki statybos proceso ir statybos užbaigimo etapų.

Tai viena svarbiausių Legalit komandos praktikos sričių, kuria prisidedame prie savo klientų sėkmės ir kurioje teikiame šias paslaugas:

 • Vystymui tinkančio nekilnojamojo turto teisinis patikrinimas, teisinio statuso įvertinimas;
 • Teritorijų planavimo ir projektavimo klausimai, dokumentų rengimas ir vertinimas;
 • Nekilnojamojo turto projekto koncepcijos, sandorių modelio bei struktūros parengimas ir rizikų identifikavimas;
 • Jungtinės veiklos (partnerystės) ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės sandoriai;
 • Nekilnojamojo turto pardavimo ir įsigijimo, preliminariųjų, rezervacijos, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo, nekilnojamojo turto nuomos ir kitų su nekilnojamojo turto objektais susijusių sutarčių bei susitarimų rengimas ir vertinimas;
 • Atstovavimas derybose dėl sandorių sudarymo, notarinių veiksmų atlikimo, nekilnojamojo turto objektų registracijos Nekilnojamojo turto registre ir kadastre;
 • Sutarčių vykdymo priežiūra (rizikų identifikavimas ir valdymo kontrolė, atstovavimas, dokumentų rengimas);
 • Konsultacijos nekilnojamojo turto priežiūros ir administravimo klausimais, dokumentų rengimas;
 • Konsultacijos draudimo ir garantinių įsipareigojimų vykdymo klausimais;
 • Užtikrinimo priemonių (hipotekos, įkeitimo) ir teisių į nekilnojamąjį turtą (servitutas) sukūrimas ir įgyvendinimas;
 • Atstovavimas kilus ginčams derybose ir bylose teismuose.

Patirtis šioje srityje

Teikėme teisinę pagalbą klientui ginče su Lietuvos valstybe dėl nepagrįsto sprendimo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį nenaudojant joje esančių klientui priklausančių statinių pagal paskirtį. Sėkmingai atstovaujant derybose buvo apginti kliento interesai bei pasiektas taikus susitarimas panaikinant sprendimą nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį panaikinimas.
Teikėme aktyvią teisinę pagalbą statytojo bankroto proceso metu vienai didžiausių šalyje statybos bendrovių, finansavusių bankrutavusio statytojo projektą ir dėl to patyrusią daugiau kaip 1,5 mln. Eur dydžio nuostolių. Sėkmingai ginant rangovo interesus buvo užtikrintas statytojo turto įkeitimas ir maksimaliai sumažinti kliento patirti nuostoliai.