Kur susitinka teisė ir verslas

Viešieji pirkimai

Legalit komanda padės Jums visais viešųjų pirkimų teisiniais klausimais. Konsultuojame tiek perkančiąsias organizacijas, tiek pirkimuose dalyvaujančius privataus sektoriaus tiekėjus.

Perkančiosioms organizacijoms

Padedame vertinant su viešaisiais pirkimais susijusią riziką bei prižiūrint viešųjų projektų įgyvendinimą, konsultuojame struktūrizuojant viešųjų pirkimų konkursus, parenkant tinkamą pirkimo procedūrą ir teikiame pagalbą atliekant viso proceso valdymą – sukuriant viešojo pirkimo konkurso struktūrą, parengiant konkurso dokumentus ir derantis su pasiūlymų teikėjais dėl palankiausių sąlygų.

 • Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų konkursų reikalavimų laikymosi;
 • Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų konkursų strategijos, struktūros, organizavimo, procedūrų įgyvendinimo, institucijų rekomendacijų analizės ir įgyvendinimo klausimais;
 • Konsultacijos dėl komercinio viešųjų pirkimų konkursų vertinimo, rizikų analizė;
 • Pagalba nustatant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, pirkimo dokumentų (sąlygų, tech. specifikacijų, sutarčių) rengimas;
 • Pirkimo procedūrų administravimas;
 • Pagalba vertinant tiekėjų pasiūlymus, jų pagrįstumą ir atitikimą pirkimo sąlygoms;
 • Pagalba atsakant į tiekėjų paklausimus ir pretenzijas, pagrįstumo vertinimas;
 • Atstovavimas derybose, ikiteisminio ir teisminio ginčų nagrinėjimo metu.
legalit_viesieji pirkimai

Tiekėjams

Atsižvelgdami į tai, kad viešieji pirkimai sudaro ženklią rinkos dalį ypatingai nekilnojamojo turto ir statybų sektoriuose, nuolat giliname šios srities žinias ir aktyviai veikiame viešųjų pirkimų konkursuose dalyvaujantiems tiekėjams, tiekiantiems prekes, paslaugas ar darbus padedame įvertinti konkurso dokumentus ir sąlygas, teikdami konsultacijas parengiant pasiūlymus ir sudarant viešojo pirkimo sutartis. Turėdami reikšmingos patirties viešųjų pirkimų srityje, pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams padėsime šiose srityse:

 • Pirkimo sąlygų įvertinimas, nesąžiningų pirkimo dokumentų sąlygų ginčijimas;
 • Pagalba rengiant pasiūlymus, pagrindžiant kainą, apsaugant konfidencialią informaciją nuo atskleidimo;
 • Pagalba užduodant klausimus perkančiajai organizacijai, pretenzijų rengimas;
 • Atstovavimas derantis su perkančiąja organizacija dėl galutinių sutarčių sudarymo;
 • Perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų apskundimas ikiteismine ir teismine tvarka;
 • Atstovavimas derybose, ikiteisminio ir teisminio ginčų nagrinėjimo metu;
 • Kiti su viešaisiais pirkimais susiję klausimai.

Patirtis šioje srityje

Konsultuojame vieną didžiausių šalyje statybos bendrovių dėl paaiškinimų ir atsakymų perkančiosioms organizacijoms pateikimo, teikiame teisinę pagalbą rengiant pasiūlymus ir kylant ginčams dėl jų vertinimo.
Teikėme teisinę pagalbą vienam didžiausių statybos rangovų Lietuvoje rengiant viešojo pirkimo pasiūlymą dėl valstybinio duomenų ir valdymo cecho statybos. Kliento pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu.