Dažnam verslo atstovui, ketinančiam apsaugoti savo prekių ženklą nuo neteisėto jo naudojimo, teko susidurti su ilga prekių ženklo registravimo procedūra, kuri skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos iki prekių ženklo registracijos liudijimo gavimo dienos užtrukdavo beveik vienerius metus. Nuo 2019 metų įsigaliojusi nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija, numato vertų dėmesio pakeitimų, kurie ne tik sutrumpina ilgą prekių ženklo registracijos procedūrą, bet ir įveda galimybę įregistruoti naujas prekių ženklų rūšis.

Naujos prekių ženklų rūšys

Vienas esminių pokyčių prekių ženklų registracijos procedūroje – reikalavimo pavaizduoti prekių ženklą grafiškai panaikinimas. Įgyvendinus šią naujovę, priešingai nei buvo ankščiau, kai ženklą pavaizduoti buvo galima tik grafiškai, t. y. piešiniu, emblema, žodžiu, spalva, erdvine forma, nuo 2019 metų prekių ženklą galima pavaizduoti įvairiausiomis formomis, o tai atitinkamai reiškia, jog atsirado galimybė įregistruoti tokias prekių ženklų rūšis, kaip melodijos, vaizdo ir garso deriniai, garsai, hologramos, judantys ženklai. Vis tik vienas reikalavimas išlieka – ženklas turi būti toks, kad jį būtų galima pateikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre taip, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą.

Kaip atskirą prekių ženklų kategoriją reiktų išskirti naujai atsiradusius – sertifikavimo ženklus, kuriuos nuo šių metų turės teisę įregistruoti paslaugas ir prekes sertifikuojantys asmenys.

Sutrumpinti terminai

Siekiant sutrumpinti prekių ženklų registracijos procedūrą buvo sutrumpinti terminai skirti pateikti prašymą dėl pakartotinės prekių ženklo ekspertizės skyrimo bei apeliacijos pateikimo. Pagal naująją teisės akto redakciją asmuo, nesutinkantis su Valstybinio patentų biuro sprendimu neregistruoti ženklo arba pakartotinės ekspertizės metu Valstybinio patentų biuro priimtu sprendimu, prašymą bei apeliaciją turės teisę pateikti ne per tris, o per du mėnesius. Atitinkamai per pusę sutrumpėjo ir terminas skirtas pateikti skundą teismui dėl Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus priimtų sprendimų, vietoje šešių mėnesių termino, dabar skundas teismui turės būti pateiktas per trijų mėnesių terminą. Taip pat svarbu, jog pasikeitė ir protesto pateikimo tvarka. Iki pakeitimų suinteresuoti asmenys motyvuotą rašytinį protestą, turėjo teisę pareikšti per tris mėnesius po Valstybinio patentų biuro sprendimo įregistruoti ženklą, dabar protestai galės būti reiškiami per tris mėnesius po prekių ženklo paraiškos paskelbimo.

Dar viena naujovė – nuo 2019 metų paraišką dėl prekių ženklo įregistravimo teikiantiems asmenims yra sudaryta galimybė pateikti prašymą dėl skubios prekių ženklo ekspertizės atlikimo. Atitinkamai taip yra sutrumpinama prekių ženklo registracijos procedūra, tačiau už prašymą dėl skubios ekspertizės atlikimo teks sumokėti – 150 Eur.

Privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka

Naujoji prekių ženklų įstatymo redakcija įveda ir dar vieną naujovę – ikiteisminę ginčų dėl prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo nagrinėjimo tvarką. Nuo šiol asmenys siekiantys prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti, visų pirma, su prašymu turės kreiptis į Valstybinio patentų biuro Apeliacinį skyrių, o ne iškart reikšti reikalavimus teisme, kaip buvo iki šiol. Pastebėtina, kad prekių ženklo registracijos panaikinimu ar pripažinimu negaliojančia suinteresuotam asmens teks mokėti daugiau nei tekdavo mokėti su minėtais reikalavimais kreipiantis į teismą. Už prašymo prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti pateikimą taikomas – 180 Eur dydžio mokestis.

Pasikeitę mokesčių dydžiai

Verta pastebėti, kad šiais metais ketinantiems įregistruoti prekių ženklą teks mokėti daugiau, kadangi kartu su visais minėtais pakeitimais, buvo padidinti ir su prekių ženklų įregistravimu susiję mokesčiai. 2019 metais už paraišką įregistruoti prekių ženklą vietoje – 138 Eur, kaip buvo iki šiol (mokant 69 Eur dydžio paraiškos pateikimo mokestį bei 69 Eur dydžio registracijos mokestį), teks mokėti – 180 Eur, o tuo tarpu teikiant paraišką su prašymu įregistruoti prekių ženklą dviem ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių pagal Nicos klasifikaciją, už kiekvieną papildomą klasę teks susimokėti dar po 40 Eur (iki pakeitimų buvo 34 Eur). Norint pateikti apeliaciją dėl pakartotinės ekspertizės metu Valstybinio patentų biuro priimto sprendimo, teks mokėti – 60 Eur dydžio mokestį (iki 2019 metų šio mokesčio dydis buvo – 34 Eur). Tuo tarpu teikiant protestą vietoje – 92 Eur, teks mokėti – 160 Eur dydžio sumą.